2004. március 14. - Robert Wagner Iskola Díszterme, NYC

A New York és New York környéki magyar egyesületek
és egyházak nagybizottsága rendezésében
 
AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
156. ÉVFORDULÓJÁNAK EMLÉKÜNNEPÉLYE

Fotók: Frank Deak és Győrffy Gabriella
 

Az ünnepség díszvendégei és szónokai Magyarországról érkeztek:

Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke

Döbrentei Kornél, író, költő,
az Írószövetség tagja

A műsor szervezői és vezetői: Hóka Ernő, a Nagybizottság elnöke és
Szilágyi Ákos, a New York Polgári Kör alapítója és a
Hungarian TV Magazine munkatársa

Az ünnepséget bevezető és lezáró imákat
Ft. Rakaczki Andor  és Ft. Csete Iván mondták el

Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke megköszönte a meleg fogadtatást

Beszédében többek között Magyarország Európai Unióba lépésének várható következ-ményeiről, a mai márciusi ifjak hiányáról fejtette ki véleményét. Beszámolt a Magyarok Világ-szövetsége által kezdeményezett aláírásgyűjtésről annak a nép-szavazásnak kiírása érdekében, amely kimondaná, hogy minden arra igényt tartó magyarnak alanyi jogon járjon a magyar állampolgárság, bárhol éljen is a világon. Beszédét az 1222-es Aranybullával kezdődő, az egész világ számára maradandót alkotó, ám nem maradéktalanul érvé-nyesülő magyar jogalkotásról adott rövid áttekintéssel zárta.

Döbrentei Kornélt Szilágyi Ákos köszöntötte és mutatta be

Döbrentei Kornél, alternatív Kossuth-díjas író, költő

Beszédét a következőképpen foglalta össze: a magyar történelem évszázadok óta a Tizenkét pont körül forog, amelyből igazán sosem teljesül valami, vagy semmi sem teljesül, és ebben az értelemben a forradalom soha nem győzött. Ez a mai napig érvényes, Petőfi Sándort például nem küldték volna ki a frankfurti könyvvásárra, talán azért, mert nacionalista. Ezért mondom, hogy van befejezetlen mondat Déry Tibornál, hát van befejezetlen forradalom is. A magyarok a háborúkat elvesztették, de sajnos, a békét sem sikerült meg-nyerniük. A szabadságharc elbukott, de a magyar honvédtisztek az amerikai polgárháborúban harcolva hozzájárultak ahhoz, hogy az Egyesült Államok Szabadság szobra még a mai napig a helyén áll.

Döbrenteit a New York Polgári Kör tiszteletbeli tagjává választotta

Válogatás az ünnepély irodalmi, zenei és néptánc műsorából:

Petőfi Sándor: Nemzeti dalát magyarul Simon Zoltán,
angolul Técsi Sándor előadásában hallhattuk

Czinkota Mihály aranydiplomás előadóművész

Kátai Mihály szobrász, előadó-művész saját versét mondta el: "Talpra magyar ma"

A Garfieldi Magyar Polgári Liga Bartók Béla Férfikórusával a
Kossuth dalokat együtt énekelte a közönség

Siklós Tamás zongoraművész

A Bollok testvérek könnyűzenével tették változatossá a programot

A Ritka Magyar Néptáncegyüttes lendületes előadásával,
délalföldi táncaival, dalaival most is
nagy sikert aratott

Az ünnepély kitüntetések adományozásával folytatódott:

Patrubány Miklós, aki Wittner Mária és Rácz Sándor nevében is átvette a kitüntetéseket

Döbrentei Kornél

Gyenes Istvánné

Teleky Márta

Gyenes Gyula

Nt. Csete Iván

Patrubány Miklós és Döbrentei Kornél


Kapcsolódó gimagine oldalak:

Nemzeti ünnepek

New York Polgári Kör

Hit Counter