2008. április 5. - Szent István Egyház, Passaic, NJ

DR. CSERHÁTI FERENC

Esztergom-budapesti segédpüspök és a
külföldi magyarok lelki gondozásával megbízott püspök
látogatása és ünnepi szentmiséje

Fotók: Kerkay László

A koncelebráló papok a plébánia előtt:

Ft. Msgr. Demkovich John
a passaici St. Mary templom plébánosa

Ft. William C. Skurla
az Egyesült Államok keleti partvidék görög katolikus püspöke

Ft. Hegyi Márton, S.J.

Ft. Vas László
a Szent István R.K. Magyar Egyház plébánosa

Ft. dr. Cserháti Ferenc
a külföldi magyarok püspöke

Ft. Szabó Marcel
a passaici St. Mihály Arkangyal görög katolikus katedrális plébánosa

Ft. Kiss Barnabás O.F.M.
a magyar püspök észak amerikai delegátusa

Cserkészek bevonulásra készen

Bevonulás a templomba

Hívek

A püspök úr köszöntése

A püspök úr három nyelven köszönti a híveket

Kelemen Bea olvassa fel a szentleckét

Evangélium és szentbeszéd

Szentmise után a koncelebráló papok a templom bejáratánál

A bejárat feletti domborműn látható, amint Szent István és Szent László
felajánlják a Szentkoronát Boldogasszonyunknak

A Szentmise után fogadás volt a Mindszenty József Kulturközpontban:

Kerkay Emese és dr. Cserháti Ferenc

A Lant és Toll hagyományőrző csoport köszönti a püspök urat

A fogadáson

A püspök úr imakönyveket oszt a fiataloknak

Kovács Ágnes az Egyházközségi Tanács elnöke,
Felsővályi Ákos könyvtár igazgató, dr. Cserháti Ferenc püspök úr,
Marshall Tamás csapatparancsnok

Harsaghy Ted és unokája a püspök úrral


Kapcsolódó oldalak:

Dr. Cserháti Ferenc püspök úr New York-i szentmiséjének fotói

Passaic - gimagine fotóriportok