2008. március 16 - 23.
Szent István Egyház, Passaic, NJ

VIRÁGVASÁRNAPTÓL HÚSVÉTVASÁRNAPIG

Fotók: Kerkay László

VIRÁGVASÁRNAP

Ft. Vas László megszenteli a pálmaleveleket

Virágvasárnapi körmenet

A Passió eléneklésének néhány szólistája:
Hungler Antal: evangélista, Koller Levente: Jézus,
Balogh Miklós: Judás és Keresztes Ferenc orgonista


NAGYPÉNTEK

Nagypénteken Tótha Anikó és Kelemen András
cserkészek őrt állnak Jézus sírjánál

Nagypénteki keresztúton


NAGYSZOMBAT

Nagyszombati ételszentelés

Szentelésre hozott kosár és szentelt hímestojások

Nagyszombati feltámadási szertartások

Feltámadási körmenet a templom körül


HÚSVÉTVASÁRNAP

Hívők a húsvéti nagymisén

Az újonnan megválasztott egyházközségi tanácstagok beiktatása:
Tiger Julianna, Zimmermann Flórián, Koller Levente és Kóczán József

Mise után


Kapcsolódó oldalak:

Passaic - gimagine fotóriportok