2006. október 18. - Árpád Hall, NYC

A New York Polgári Kör szervezésében:

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS
ügyvéd, Európa jogi szakjogász, kuratóriumi ügyvezető:

A NEMZETI JOGVÉDELEM AKTUÁLIS KÉRDÉSEI
és a
NEMZETI JOGVÉDŐ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA

DR. GALLA JÁNOS
kuratóriumi tag irodavezető:

TRIANON és a MAGYAR KÁRPÓTLÁS ÜGYE

Fotók: Rózsa Ákos

Dr. Galla János és Dr. Gaudi-Nagy Tamás

Az Alapítvány elsődleges célja, hogy az általa működtetett Nemzeti Jogvédő Szolgálat útján jogi segítséget nyújtson a Magyarországon, vagy a világ bármely táján élő, magyar nemzeti közösség azon tagjainak és szervezeteinek, akiket és amelyeket nemzeti, etnikai, nyelvi hovatartozásuk, világnézetük, vagy a magyarság érdekében kifejtett tevékenységük miatt emberi, állampolgári vagy alkotmányos jogokat érintő bármilyen jogsérelem, illetve hátrányos megkülönböztetés ér, vagy akikkel, illetve amelyekkel szemben a fentiek miatt törvényhozói vagy törvénykezési - különösen büntetőjogi, szabálysértési vagy polgári jogi felelősség megállapítását célzó - eljárást indítottak.

Az előadás különleges aktualitása: az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulójának magyarországi rendkívüli eseményei következtében sok honfitársunk szorult és szorul a Nemzeti Jogvédő Alapítvány önzetlen segítségére.

Az Alapítvány tevékenységéről bővebben a www.nemzetijogvedo.hu honlapon tájékozódhatnak

Video részlet látható az előadásból itt >>>

Dr. Gaudi-Nagy Tamás

Dr. Galla János