2010. november 3. - New York-i Magyar Főkonzulátus

A NEW YORK-I MAGYAR TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA
HUNGARIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF NEW YORK

KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSA

A TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG ELSŐ ELŐADÁSA

http://nymtt.org

Fotók: Győrffy Gabriella


MEGALAKULT A NEW YORK-I MAGYAR TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG

"A semmiből egy új világot teremtettem" (Bolyai János)

Csaknem félszáz magyar származású kutató, egyetemi tanár és elméleti szakember gyűlt össze közel egy éve a neves New York-i Rockefeller egyetemen abból az alkalomból, hogy Sir Paul Nurse és Torsten Wiesel Nobel-díjas tudósok részére átnyújtották az MTA tiszteleti tagja okleveleket (gimagine fotó riport >>>). Trombitás Zsófia, a Magyar Köztársaság konzulja ezen a rendezvényen azt érzékelte, hogy a tudósok többsége nem ismerte egymást személyesen, vagy nem tudott a kolléga magyar származásáról. Milyen jó lenne összefogni a magyar tudósokat, hogy eszmecserével és tájékoztatással ösztönözzék ne csak egymás megismerését, hanem tudásuk átadásával a széles - minden határon átérő - magyar közösség szolgálatát és összefogását! A nemzetközileg elismert magyar tudósok, olyan nagy elődök, mint Neumann János, Teller Ede, Wigner Jenő és Szent-Györgyi Albert követői, jelentősen hozzájárultak az egyesült államokbeli és a magyarországi tudományos élet fejlődéséhez.

A kezdeményezést tett követte: Schmitt Pál köztársasági elnök javaslatára, az ENSZ közgyűlésen való részvétele során, szeptember végén megalakult a New York-i Magyar Tudományos Társaság. Az államfő ígéretet tett arra, hogy Magyarország támogatni fogja a szervezet munkáját és nemes törekvéseit. Az alapítók a New York-i Tudományos Társaság fővédnökének Schmitt Pál köztársasági elnököt és Pálinkás Józsefet, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét; védnökének pedig Dán Károly New York-i főkonzult kérték fel. 

Az első közgyűlésre a New York-i főkonzulátuson került sor 2010.november 3-án, ahol hivatalosan is megszavazták a vezetőséget és véglegesítették az alapszabályzatot. Ez a nap jeles dátum a magyar tudomány életében: 1825. november 3-án a pozsonyi országgyűlésen határozták el a magyar rendek a Magyar Tudományos Akadémia létrehozását. 1996-ban a Magyar Tudósok Világtalálkozóján született döntés arról, hogy ez a nap lesz minden évben a magyar tudomány napja.

A New York-i társaság elnöke, Bergou János fizikaprofesszor hangsúlyozta, hogy a cél nemcsak egymás megismerése, hanem szerepet vállalni a magyarországi közéletben, továbbá posztdoktori pályázatok kiírása, amint a tudományos társaság pénzügyi helyzete ezt lehetővé teszi. A New York-i Magyar Tudományos Társaság igazgatónak választotta annak kezdeményezőjét és pártolóját, Trombitás Zsófiát, titkárának Haiman Zoltánt, a Columbia Egyetem asztrofizikus docensét. Az alelnök, Záborszky László agykutató ismertette és bocsátotta vitára az alapszabályzatot. Vermes Gábor történész professzor hozzászólásában hangsúlyozta, hogy a kéthavonta a főkonzulátuson tervezett tudományos népszerűsítő előadásokat minél szélesebb közönség számára elérhetővé kell tenni.

A tudományos társaság első előadását Prékopa András matematikus professzor tartotta Bolyai Jánosról, a magyar és egyetemes tudomány egyik legnagyobb alakjáról, ismertetve életét és munkásságát. Bolyai 1823-ban, éppen november 3-án  írta apjának, Bolyai Farkasnak, hogy a semmiből egy új világot teremtett; nem-euklideszi geometriai felfedezése a matematikát alapjaiban érintette, és irányt mutatott a 20. század modern fizikaelméletei felé.

Niemetz Ágnes

Levél Schmitt Pál Köztársasági Elnök Úr részére: beszámoló a New York-i Tudományos Társaság megalakulásáról és felkérés fővédnökségre (pdf) >>>

 


A New York-i Magyar Tudományos Társaság elnöke, Bergou János fizikaprofesszor

Alelnöke Záborszky László agykutató

Az alapszabályzat-tervezet ismertetését élénk vita, majd szavazás követte

A New York-i Magyar Tudományos Társaság alapítói

Dr. Sohár István, vegyész, Rutgers University, Dr. Vermes Gábor, történész, professzor emeritus, Rutgers University, Dr. Prékopa András, matematikus, akadémikus, professzor emeritus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár, Rutgers University, Dr. Lax Péter, matematikus, MTA tiszteletbeli tagja, Wolf-díj (1987) és Adel-díj ("matematikai Nobel-díj" 2005), egyetemi tanár, NY University, Trombitás Zsófia, konzul, Dr. Kerényi Tamás, orvosprofesszor, Mount Sinai Medical Center, Dr. Legendy Károly, fizikus, kutató, Columbia University, Dr. Hrazdina Géza, növénybiológus, MTA külső köztestületi tag, professzor emeritus, Cornell University, Dr. Némethyné Keserű Judit, Director Spanish Language Studies, NYU, Dr. Márka Zsuzsa, fizikus, kutató, Columbia University

Dr. Maliga Pál, biológus, MTA külső köztestületi tagja, egyetemi tanár, Rutgers University, Dr. Laskai László, villamos mérnök, MTA külső köztestületi tagja, vállalkozó, UV Electric, Papp László, építész, Fodor András, mérnök, Dr. Szemerédi Endre, matematikus, akadémikus, egyetemi tanár, Rutgers University, Dr. Záborszky László, agykutató, MTA külső tagja, egyetemi tanár, Rutgers University, (nevet kérem pótolni), Dr. Bergou János, fizikus, egyetemi tanár, Hunter College of the City University of New York, Dán Károly, NY-i főkonzul, Dr. Bartalos Mihály, orvos, Dr. Márka Szabolcs, fizikus, egyetemi tanár, Columbia University, (nevet kérem pótolni)


KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSA

A Magyar Köztársaság elnöke kitüntetését adományozták
dr. Sárközi Lászlónak és ifj. Vajtay Istvánnak

Dr. Sárközi László nyugalmazott orvosprofesszor a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét kapta több évtizedes kutatói és intézetvezetői tevékenységéért, valamint a magyar kutatók támogatásáért, külföldi tanulmányaik, továbbképzésük biztosítása érdekében végzett munkájáért.

ifj. Vajtay István a Külföldi Magyar Cserkésszövetségben végzett több évtizedes éldozatkész munkájáért a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült

 


A NEW YORK-I MAGYAR TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG ELSŐ ELŐADÁSA

Prékopa András akadémikus, az ELTE emeritus professzora és a Rutgers Egyetem (New Brunswick, New Jersey, USA) egyetemi tanára tartott előadást Bolyai Jánosról, a magyar és az egyetemes tudomány egyik kiemelkedő alakjáról (angol nyelven)

Az előadó: Prékopa András matematikus professzor

Részletek az előadásból


Kapcsolat:

Dr. Bergou János, Ph.D., D.Sc. jbergou@hunter.cuny.edu

Dr. Záborszky László, M.D., Ph.D., D.Sc. zaborszky@axon.rutgers.edu

 Kapcsolódó oldalak:

http://nymtt.org

New York-i Magyar Főkonzulátus

Sir Paul Nurse és Torsten Wiesel
Nobel-díjas tudósok MTA tiszteleti tagjává kinevezése

New York-i Magyar Főkonzulátus - gimagine fotóriportok