2010. október 17. - New York-i Magyar Ház
Hungarian House,
213 East 82nd Street, New York, NY 10028-2701

1956-RA EMLÉKEZÜNK
A Magyar Ház és az Amerikai Magyar Emlékmű Bizottság közös rendezésében

Fotók: Győrffy Gabriella, cikk: Niemetz Ágnes

Az emlékezés jelképe egy eredeti 1956-os zászló,
a fekete szalag már az Amerikában került rá


"...úgy született a szabadság,
hogy pesti utcán hullt a vér."

Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán

"Október végére… a vörös csillagok lehullottak az épületekről, a gyűlölt szobrok romokban hevertek, győzött a forradalom és szabadságharc. Magyarország szabad, független, demokratikus országgá vált." Emlékezett vissza ünnepi beszédében dr. Lakatos István a magyarországi lázas napokra. Ismét 1956-ra emlékeztünk; már ötvennégy éve, mindenütt a világban, ahol magyarok élnek. Így New Yorkban is.

A New York-i Magyar Házban, Szarvasy Mihály ideiglenes igazgató jóvoltából rendeztek idén emlékműsort az ünnep alkalmából.

Dr. Lakatos István, nyugalmazott geológus professzor, a New York-i 1956-os emlékműbizottság egyik alapító elnöke, számos 1956-os kitüntetés birtokosa, maga is részt vett a forradalomban, a szegedi események során nemzetőr volt. Emlékezésében a szemtanúság ihletettségével részletesen beszélt a forradalmi időkről, áttekintette a történéseket. Történelemtanári precizitással magyarázta a forradalomhoz vezető folyamatot a második világháború végétől, részletezte a forradalmi napokat, a reményt adókat, a véreseket és a végzeteseket. "És lassan elérkezett 1989..." A vasfüggöny lebontása, a megszállás vége, a magyar szabadság reménye! A visszaemlékezést a következő reményteljes szavakkal fejezte be dr. Lakatos: "Nagyszerű érzés számunkra az a tudat, hogy ezekhez a világraszóló eseményekhez vezető utat kis Magyarországunk forradalma nyitotta meg 1956-ban, 54 évvel ezelőtt."

Marján Tímea előadóművész verseket szavalt; tiszta, szép hangú visszafogottsággal hallhattuk - többek között - az örök Egy mondat a zsarnokságról című kiáltást Illyés Gyulától.

Papp László, az Emlékmű Bizottság elnöke záróbeszédét elsősorban a jövő nemzedékéhez intézte (részletek beszédéből):

"A elmúlt két évszázad magyar forradalma azzal kezdődött, hogy a fiatalok nem törődtek bele a szabad vélemény elfojtásába...

...Itt van a ti nagy alkalmatok, de ugyanakkor felelősségetek is. Tudjatok élni a szabad vélemény nyilvánítás lehetőségével. Megérteni azt, hogy örökösei, részesei, letéteményesei vagytok annak amit az 56-os magyar fiatalok egykor elkezdtek. Mert mindegy, hogy ott voltatok-e a pesti srácok között Budapest utcáin, vagy évtizedekkel azután születtetek. Minden magyar 1956 örököse volt és marad."

Niemetz Ágnes


Köszöntő: Szarvasy Mihály, a Magyar Ház ideiglenes elnöke

Ünnepi szónok: Dr. Lakatos István, nyugalmazott egyetemi tanár,
az Emlékmű Bizottság egyik alapító elnöke

Versek: Marjan Tímea, előadóművész

Szemelvények Illyés Gyula, Tollas Tibor, Tamási Lajos,
Kónya Lajos és Vas Loránd műveiből

Az elhangzott versek a You Tube-on:
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról

Tollas Tibor: Bebádogoztak minden ablakot
Zas Lóránt: Novemberben
Kónya Lajos: A magyarokhoz
Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán

Záróbeszéd: Papp László, az Emlékmű Bizottság elnöke


Kapcsolódó oldalak:

Az elhangzott versek Marján Tímea előadásában a You Tube-on:

Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról
Tollas Tibor: Bebádogoztak minden ablakot
Zas Lóránt: Novemberben
Kónya Lajos: A magyarokhoz
Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán

Nemzeti ünnepek - gimagine fotóriportok

New York-i Magyar Ház

New York-i Magyar Ház - gimagine fotóriportok