2010. szeptember 23. - New York-i Magyar Ház
Hungarian House,
213 East 82nd Street, New York, NY 10028-2701

Panoráma Világklub könyvbemutató:

MAGYAROK A NAGYVILÁGBAN
Akik által előbbre haladt a világ

TALÁLKOZÓ DR. TANKA LÁSZLÓVAL

KOVÁCS NÓRI ÉNEKES MŰSORA

Műsorvezető: Tormási Judit

Fotók: Frank Deak és Győrffy Gabriella

Dr. Tanka László a Panoráma Világklub alapítója, az American Hungarian Panoráma magazin és az
Amerikai / Kanadai Magyarság c. hetilap és 25 könyv, köztük a Magyarok a nagyvilágban főszerkesztője


Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Lelkesedéssel köszöntöm Önöket ezen a rendhagyó estén, amit együtt tölthetünk az Amerikai Magyarság (Kék Újság ) főszerkesztőjével, dr. Tanka Lászlóval. Megkülönböztetett figyelemmel üdvözlöm mindannyiukat, hiszen egy hétköznap este elfoglaltságát cserelték fel arra, hogy jelenletükkel  biztassák 42. amerikai útjának első állomásán azt a szerzőt, gondolkodót, jogászt, szerkesztőt, írót, akit egy egész műalkotás csoport egyenget életútján, nevezetesen az Amerikai Magyarság, a Panoráma Magazin, és a Magyarok a Nagyvilágban könyv.

Személyesen őt az Amerikai Magyarság hasábjairól ismertem meg legelőször. Szivesen forgatom a kezemben a kiegyensúlyozott hangvételű lapot, felüdít a klasszikus újság esztétizmusra való igénye, és különösen az a tény, hogy közösség orientált, közösség központú.

A lap arra tesz kísérletet, hogy az amerikai kontinensen szórványban élő magyar etnikai (nemzetiségű) kolóniák közösségi életéről hitelesen számoljon be.

Az Amerikai Magyarság a közírás műfajának maximálisan eleget tesz. Teszi ezt úgy, hogy a számos területen eltérő fejlődésű amerikai és kanadai magyar élő csoportok életképeiben keresi azokat a közös irányelveket, amelyek alapjául szolgálnak egy nemzeteken átívelő principiumok, összetartozásunk alapelveinek elfogadtatásában.  Az ebben történő hovatartozás vállalása már nem a provinciális, hanem a nemzeti magyar újságírásban ölt testet, melyben a konformitás eszköz ezen célok megvalósitásánál egy lélektanilag diverz (eltérő) mulktikultúrális amerikai és kanadai társadalomban. Ennek a szemléletnek megszólaltatására főszerkesztői minősitésben Dr. Tanka László vállalkozik.

Óriási segítségére van a Panoráma Magazin.  A Panoráma Magazin  egy akut körkép, pillanatnyi állapot leírása említett közösségeinknek. Egyben tovább fejlesztett változata is, hiszen nemcsak az amerikai, hanem a másik négy kontinensen fellelhető magyar identitású élő csoportok monitorozása áll fókuszában. A hitelesség megőrzéséhez a főszerkesztőnek sokezer mérföldet kell személyesen és gondolatban is megtennie. Mivel a körkép nem szelektiv, térkép is egyben, mely felhasználható társadalmi helyzetértékelésre, szociográfiai okfejtések és szocológiai elemzések elkeszítésénél is.  Az életképek tallózásában segítég a magasszintű külső megjelenítés, a Panoráma már amerikai technikai színvonalú magazin, teljes mértékig illeszkedik bármelyik amerikai magazin pultra. Színbontása merész, csábító.

Szükség van olyan emberi sorsokat ábrázoló életrajzi gyűjteményre, mely katalogizálja a külhoni magyarságot. Külhoni magyarság alatt a földgolyó minden zegzugában élő olyan embereket értünk, akik magyarnak, vagy magyar származásúnak vallják magukat. A Who’s Who sorozat mintájára számos szakmai és foglalkozásra, egyéb erősen specializált területre lebontott katalógus jelent meg a könyvpiacon. A Magyarok a Nagyvilágban számára minden magyar egyaránt fontos. A Magyarok a Nagyvilágban a teljesség igényével nem szab közéleti szerepvállalás, politikai, vallási nézetek alapú bekerülési feltételeket.  Célja, hogy folyamatosan bővitett változatát lexikális adatbázisként tartsa számon az utókor.

Egyetértek a szerkesztővel abban, hogy a magyar kultúráról alkotott fefogása a magyar emberfőnek beépült alapeleme létezésünk tudatának, mely képes a különböző magyar-magyar érdekeltségeket a közjó érdekébe állítani.

Az előttünk tovatűnő viharos évszázadokban nem volt lehetőség minden társadalmi rétegnek megismerni a magyar kultúrát elemeiben, részletesen, alaposan. Ennek következményeként művelése lokalizált rendszerben társadalmi rétegződés specifikus volt.  Tudjuk, hogy a szélesebb körben terjedő magyar kulturális elemek kiindulási alapot képeznek a társadalmi érdekegyeztetésre, és ebből fejlődik ki egy értékalapú közmegegyezés. Egymásra épülő demonstratív rendszerben aktivizálja az embereket erre a folyamatra. Mára tudatosult, hogy a magyar társadalomban a közjó megteremtéséhez a magyar kultúra kovácsoló erején keresztül vezet az út, és ezt mi mind kell, hogy akarjuk.

A szerző vizuálisan is inspirál, amikor a Világklubban látványos, grandiózus élő show-kal a határok nélküliséget hangsúlyozza. A határok nélkülisége minden magyar fülnek a legkedvesebb zene. A kultúrális elemek egymásra utaltsága nyilvánvaló, de ennek elfogadtatása a társadalom különböző csoportjaival a feladat.

Úgy vélem az átláthatóság felemel minket, de nem keverhető össze a behódolással, mely homogenizálja, egysíkúvá teszi a magyar kultúrát.

A sokszínűség felbecsülhetetlen értéke ennek a többezer éves kultúrkörnek, mely az átláthatóság  eredménye az én értékrendemben is.

 

Tanka László munkásságát méltatta és a műsort vezette: Tormási Judit


Kovács Nóri énekes, a Panoráma Világklub zenei vezetője Ami szívemen a számon...
című műsorában erdélyű gyűjtésű és világzenei dalokat adott elő, képes vetítéssel

Magyar Kálmán a New York-i Magyar Ház nevében köszöntötte a vendégeket

A "Magyarok a nagyvilágban" Dr. Tanka László 25. könyve ebben a témakörben,
itt éppen az "Ausztrália és Új-Zéland magyar világa" könyvet mutatja be

Dr. Tanka László színpadra szólította azokat akik hosszú évek óta segítik munkáját:

Bollok Barbara

Michele Attila

Aich Klári

Papp László

Maiman György

Balogh Sándor

Dr. Hámori Péter

A tombola nyertese Gál Ildikó
A díj: üdülés az Érdi Thermál Hotel Ligetben két fő részére


Kovács Nórit New York-i városnézése közben Frank Deak kapta lencsevégre


Kapcsolódó oldalak:

New York-i Magyar Ház

Kovács Nóri honlapja

New York-i Magyar Ház - gimagine fotóriportok