October 22, 2010 - Consulate General of the Republic of Hungary, New York

National Day Reception Commemorating the

FIFTY-FOURTH ANNIVERSARY OF THE 1956 REVOLUTION

"There was no statue just two empty boots"

György Faludy: You shining star, my nineteen fifty-six

"Nem állt szobor többé a csizmában"

Faludy György: 1956, te csillag

Photos: Gabriella Gyorffy

Consul General Károly Dán remembered 1956

Károly Szíki, actor and director from Hungary, remembered
1956 with Albert Camus's words (in Hungarian)


Albert Camus: A magyarok vére

Nem tartozom azok közé, akik azt kívánják, hogy a magyar nép újra fegyvert fogjon, bevesse magát egy eltiprásra ítélt felkelésre, a nyugati világ szemeláttára, amely nem takarékoskodnék sem tapssal sem keresztényi könnyel, hanem hazamenne, felvenné házi papucsát, mint a futball szurkolók vasárnapi kupa mérkőzés után.

Túl sok a halott már a stadionban, és az ember csak saját vérével gavalléroskodhat. A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét.

Azok közé sem tartozom, akik úgy hiszik, alkalmazkodni kell, ha átmenetileg is, bele kell törődni a rémuralomba. Ez a rémuralom szocialistának nevezi magát, nem több jogon, mint ahogy az inkvizíció hóhérai keresztényeknek mondták magukak...

...A legázolt bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben...

A magára maradt Európában, csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol, - még közvetve sem - igazoljuk a gyilkosokat...

 (1957)


Károly Dán introduced a historic 1956 photo, and its photographer Zsolt Szilágyi

Zsolt Szilágyi in front of his historic photo...

...in his hand with a piece of the toppled Stalin Monument

Mr. Szilágyi's photo shows the star of the Soviet Monument, after being removed
from its top, still in the air, Szabadság tér (Freedom Square), Budapest


RECEPTION:


Related links:

National Commemorating Events

Hungarian Consulate, New York

Hungarian Consulate General, New York - gimagine photo reports