2008. március 8. - New York-i Magyar Főkonzulátus

NÉPSZAVAZÁS

A Magyar Országgyűlés határozata alapján a köztársasági elnök a kórházi napidíjról, a vizitdíjról és képzési hozzájárulásról szóló népszavazást 2008. március 9-re tűzte ki, melyre az időeltolódás miatt az amerikai kontinensen, így a New York-i Főkonzulatuson is, március 8-án került sor.

A külképviseleten az a választópolgár szavazhatott, aki a bejelentett magyarországi lakóhelye szerint illetékes jegyzőtől a törvény előírásai szerint - ajánlott levélben, vagy meghatalmazott útján - 2008. február 22-ig kérte a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét. Szavazáskor a személyazonosságot érvényes magyar dokumentummal - magyar útlevél, személyazonossági igazolvány, illetve gépkocsi vezetői engedély - kellett igazolni.

New Yorkban 80-an jelentkeztek be és 65-en jöttek el szavazni. Az itt leadott borítékokat mindenkinek a lakhely szerinti választási körzetéhez továbbították.

A Fidesz-KDNP képviseletében Tóth Gábor vett részt megfigyelőként.

Fotók: Novák József

A Külképviseleti Választási Iroda tagjai:
Csaba Tamás, Magyar Milán (elnök), Kovács Margit, Trombitás Zsófia

 

 EREDMÉNYEK

Érvényes szavazatok

Országos

Külképviseletek

Igen

Nem

Igen

Nem

1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?

3,385,981 84.08%

640,936
15.92%

2,340
84.02%

445
15.98%

2. Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?

3,321,313 82.42%

708,283 17.58%

2,314
83.09%

471
16.91%

3. Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?

3,309,616
82.22%

715,642
17,78%

2,300
82.38%

492
17.62%

Forrás: http://www.valasztas.hu/