2004. szeptember 19. - A Magyar Köztársaság New York-i Főkonzulátusa
 
SZILI KATALIN

a magyar országgyűlés elnöke

Fotók: Vágréti Krisztina és Győrffy Gabriella Szöveg: Niemetz Ágnes

Dr. Szili Katalin, a magyar országgyűlés elnöke New Yorkban

Szeptember 19-én a New York-i konzulátuson dr. Horváth Gábor főkonzul köszöntötte a Magyar Köztársaság második legnagyob közjogi méltóságát, dr. Szili Katalint, az országgyűlés elnökét, aki a mai magyar politikai helyzet legégetőbb kérdéseiről beszélt a nagyszámú közönség előtt. Az esten megjelent dr. Simonyi András washingtoni nagykövet.  A kíséretben részt vett Wéber Attila kabinetfőnök, Sárdi Péter államtitkár, a külügyi hivatal vezetője, Kőhegyi András személyi titkár és Altorjai Anita sajtótitkár, akiket dr. Horváth Gábor New York-i főkonzul mutatott be. A gazdasági és kulturális témákra is kiterjedő Egyesült Államok-beli látogatás egy hétig tart, melynek kezdő állomása volt a New York-i este.

Dr. Szili Katalin beszélt a kormányválság kialakulásáról, az október 4-i miniszterelnök- és kormányválasztásról, és részletezte egészen október 30-ig, az új költségvetés beadásának dátumáig, a felgyorsult események tervezett sorrendjét.

Hangsúlyozta a közjó szolgálatának a fontosságát és a gyűlöletbeszéd elleni harcot. "Felelősségünk mindent megtenni az ellen, hogy bárki bárkit hovatartozása miatt becsmérelhessen." Ennek jegyében ígéretet tett arra, hogy mindent megtesznek az október 15-ére tervezett budapesti szélsőséges felvonulás betiltására és megakadályozására, amivel történetesen mind a négy parlementi párt egyet is ért.

"Nálunk még nem ment végbe a 'mentális' rendszerváltozás. Szükséges, hogy a gondolkodásmódunkban is igazodjunk ahhoz a világhoz, amiben ma már élünk. Reményeim szerint a huszenegyedik század revánsot vesz a huszadikon." – mondta Szili Katalin annak fényében, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás is ezt a folyamatot segíti.

Az országgyűlés elnöke a konzulátuson megjelentek előtt tiszteletét fejezte ki azoknak, akik valamikor elhagyták az országot. "Tudvalevő, hogy önök ezt nem önszántukból, hanem a történelmi kényszerek hatására tették."

A magas rangú politikus asszony a konzulátuson megjelentek kérdéseire is válaszolt, így többek között szó volt a már említett szélsőjobboldali csoport demonstrációjának betiltásáról, kisebbségi kérdésekről különös tekintettel a vajdasági magyarokra, a médiavilág bonyolultságáról és a 2006-os választásokról.

Niemetz Ágnes

dr. Simonyi András washingtoni nagykövet


Kapcsolódó oldalak:

A Magyar Köztársaság Kormánya

New York-i Főkonzulátus

New York-i Főkonzulátus - gimagine fotóriportok

Hit Counter