2003. november 7. - New York-i Magyar Főkonzulátus

A MAGYAR KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE

Dr. Hiller István miniszter a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma nevében együttműködési megállapodást írt alá az Észak-Amerikai Magyar Egyházi Iskolafenntartók Bizottságával a magyar kulturális örökség megőrzése érdekében

Fotók: Frank Deak

Alan J. Hevesi, NY állam magyar származású számvevője,
Dr. Hiller István miniszter,
Dr. Simonyi András nagykövet és Prof. August J. Molnár, az Észak-Amerikai Magyar Egyházi Iskolafenntartók Bizottsága elnöke

Dr. Hiller István és Dr. Simonyi András

A megállapodást magyar részről Hiller István Miniszter és Dr. Simonyi András hazánk wasinghtoni Nagykövete, az amerikai magyarság képviseletében pedig magyar származású amerikai egyházi méltóságok írták alá. Így az aláírók között szerepelnek: Prof. August J. Molnár, ny. lelkész, az American Hungarian Foundation elnöke, a bizottság elnöke, Rev. Stephen Mustos, főtisztelendő, a Passaic-i Szent István templom plébánosa, a bizottság titkára, Dr. Vitéz Ferenc, ny. püspök a Calvin Synod, United Church of Christ képviselője, Dr. Moskovits Dávid rabbi, az Agudath Israel World Organisation magyarországi képviselője, az Endowment for Democracy in Easten Europe elnöke, Dömötör Gábor, Hungarian Scouts Association in Exteris, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ) elnöke, a bizottság tagja.

Az együttműködési szerződést támogatja New York állam is, ezért a szerződést kézjegyével ellátta a magyar származású Alan J. Hevesi, New York állam Számvevője is.

A megállapodás célja elősegíteni, hogy az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában az ottani magyarság megőrizze és továbbadja a szülőföld hagyományait, kultúráját, nyelvét, művészetét.

Prof. August J. Molnár

A magyarság tudat fenntartása ápolása érdekében a New Brunswick-i Magyar Örökségi Központban (American Hungarian Foundation) egy könyvtári elosztó és módszertani támogató központot szeretnének létrehozni. Itt kívánnak például helyet biztosítani művészeti tárlatok, valamint kulturális és művészeti rendezvények megtartására, a kortárs magyar művészet és kultúra megismertetésére.

Forrás: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Dr. Hiller István, Prof. August J. Molnár és Alan Hevesi

Dr. Hiller István a zsidó közösség képviselőivel

Dr. Horváth Gábor főkonzul és Alan J. Hevesi, NY állam számvevője

Joe Varga (William Penn Association elnöke), Dr. Simonyi András, Dr. Hiller István, Dózsa György (Amerikai Magyar Református Egyház igazgatóságának elnöke),  Dr. Vitéz Ferenc, Dr. Moskovits Dávid, Prof. August J. Molnár és Rev. Stephen Mustos


Kapcsolódó oldalak:

NY Chapter of the American Liszt Society:
YOUNG PIANISTS ALL-LISZT PROGRAM
>>>

Dr. Hiller István miniszter, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Kossuth Lajos emlékének adózott New York-i látogatása során >>>

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma >>>

 Hit Counter